OSMAN NACİ GÜNDOĞDU

                                                                     OSMAN NACİ  GÜNDOĞDU (1953-12.01.2024)

Osman Gündoğdu  yoldaşımızı sağlık sorunları nedeniyle hastanede kaybettik. Karşıyaka Soğukkuyu Mezarlığında E.Ü İnşaat Fakültesinden dönem arkadaşları, yoldaşları, emekli olduğu Karşıyaka Belediyesinden arkadaşları, Tüm-Bel Sen’den dostları ailesi ve yakınları ile, uğurladık.  Soğukkuyu Mezarlığında abisi Matematik Öğretmeni Ozcan Gündoğdu (1947-1978) nun üzerine defneldildi. Çok sevdiği abisiyle beraber. Uğurlar olsun. Unutmayacağız. Anılarınla bizimle yaşayacaksın..

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 1 ve 2 Nolu Şubeleri:Bayraklı Şehir Hastanesindeki yaşanan sorunlarla ilgili taleplerini açıkladı.

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 1 ve 2 Nolu şubeleri,  Bayraklı Şehir Hastanesi’nde yaşanan sorunlara ilişkin sendikanın 1 Nolu Şubesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. SES İzmir 2 No’lu Şube Eşbaşkanı Başak Edge Gürkan basın metnini okudu.

 

“BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği gibi Bayraklı Şehir Hastanesi de diğer şehir hastaneleri gibi Sağlıkta Dönüşüm Programının bir parçası olan Kamu Özel Ortaklığı Kanununa dayanan Yap-İşlet-Devret modeliyle açıldı.

Şehir Hastanesinin açılmasının ardından başlayan “Sağlık sistemi çöktü” isyanları hem sağlık emekçileri hem de sağlık hizmetine ulaşmaya çalışan vatandaşlar için her geçen gün büyümektedir.

Bilindiği gibi kamu kaynaklarının özel şirketlere aktarılması amacıyla hazine arazilerinin yapımcı şirkete bedelsiz devri, yurt içi ve yurt dışı finans kuruluşlarından hazine garantili kredi imkanları da sağlanarak, yapımı tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından %70 doluluk kapasitesi garanti edilerek, 25-49 yıllığına kiralanmakta; hastaneyi yapan şirket inşaattan kar ederken, yıllardır sağlıkta reform söylemleriyle kamudan koparılmaya çalışılan sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi toplum sağlığında ciddi yaralar açmaktadır. Giderek zorlaşan çalışma koşulları altında ezilen sağlık emekçileri hizmet üretemez hale gelmekte, hastalar randevu alamamakta, ameliyatlar yapılamazken yoğun bakımlarda yer bulunamamaktadır.

Yurtdışına gidenler, istifa edenler, intihar edenler, hasta veya yakını tarafından şiddete uğrayanlar, geçinemediği için ek iş yapanlar, kötü çalışma koşullarına bağlı artan akut ya da kronik fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar, evde bakımlarından sorumlu oldukları çocukları ya da yaşlılarıyla ilgilenemeyen sağlık emekçileri olarak bozulan halk sağlığının merkezinde yer almaktayız.

Yeni varyantlarıyla devam eden pandeminin süren kalıcı etkileri ise tartışılamaz.

İzmir öznelinde baktığımızda Bayraklı Şehir Hastanesinin açılması ile beraber Şehir Hastanesine taşınan hastanelerde ameliyathane, poliklinik ve bazı kliniklerin kapanması, personel, malzeme ve yatak yetersizliği vb sorunlar kriz haline gelirken, diğer hastanelerde de hasta başvurularının ve yatışların artması nedeniyle artan iş yükü kaosa dönüşmüştür.

Şehir Hastanesi açılması sürecinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 1 ve 2 Nolu Şubeler olarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmelerimizde “kapanacak hastane var mı? Personel istihdamı çözüldü mü?” gibi sorularımız hep “sorun yok” şeklinde yanıtlanmıştı. Oysa Ocak dönemi il dışı tayin münhal kadrolarında şehir hastanesine 500 hemşire kadrosu açılmıştır. Soruyoruz, bir hastane bu kadar yüksek hemşire ihtiyacı varken nasıl açılmıştır?

Ne yazık ki hiç kimsenin hiçbir şey bilmediğini, liyakatsizliğin diz boyu olduğunu, Şehir Hastanesinin inşaatını yapan şirkete acilen para aktarmak için açıldığını, diğer hastaneleri kapatmasalar da işlevsizleştirdiklerini, vatandaşın sağlık hizmetine ulaşamamasının umurlarında olmadığını yaşayarak görmekteyiz.

Şehir hastanesinin açılabilmesi için il genelinde tüm hastanelerden idarelere dahi sormadan görevlendirmeler yapılmış, şehir hastanesinin açılması uğruna diğer hastaneler işlemez hale getirilmiştir. Görevlendirmeler sebebiyle tüm hastanelerde personel yetersizliği artmış, nöbet listeleri dönmeyince de ya aylık nöbet sayıları bir insanın çalışabileceğinden çok sayılara çekilmiş (bazı hastanelerde ayda 10-11 nöbet) ya da nöbetçi ekipteki kişi sayıları düşürülmüştür ve aynı hizmetin devam etmesi istenmiştir. Buna bağlı olarak sağlık emekçilerine daha fazla angarya çalışma yüklendiği gibi aynı zaman da diğer hastanelere başvuran hastalar için sağlık hizmeti de aksamaktadır.

Geçici görevlendirmelerin neye göre ve nasıl yapıldığı bilinmemektedir. Bir gece sosyal medya üzerinden personel görevlendirildiğini öğrenmiş ve yazılı bir tebligat yapılmadan şehir hastanesinde başlaması istenmiştir. 2 aylık sürenin sonunda rotasyon şeklinde geçici görevlendirilenin değişmesi gerekirken görevlendirmeler keyfi şekilde uzatılmıştır. Bazı görevlendirmelerin iptal edildiği, bazı görevlendirmelerin kişinin rızası olmadan uzatıldığı bilgisi tarafımıza gelmiş olup geçici görevlendirmeler yapılırken hangi kurala göre yapıldığını da İl Sağlık Müdürlüğüne soruyoruz.

Yandaş sendika görevlendirmeleri kendine üye yapmak için kullanmaktadır ve İl Sağlık Müdürlüğünün buna göz yumduğu bilinen bir gerçektir. Özel olarak Sağlık-Sen yöneticisinin tayinini şehir hastanesine çıkarttırdığı ve orda şube kurma çalışmalarında görevlendirdiği veya görevlendirmesinin iptal edilmesi için Sağlık Sen e üye olmasının istendiği duyumlar arasındadır.

Son duruma bakarsak; İl Sağlık Müdürlüğü şehir hastanelerine geçici görevlendirme yaparken hastanelere danışmadan yapmış, normalde rotasyon ile geçici göreve gidilmesi gerekirken bölümlerden daha önce görevlendirme yapılmış olanların görevlendirmeleri uzatılmıştır. Aynı zamanda şehir hastanesi idarecileri iş bilmezlikleri yüzünden hekime muayeneye çıkan çalışanlardan doğrudan istirahat raporu istemektedir.

Çok sayıda asistan hekimin Şehir Hastanesine görevlendirilmesi hekim eksikliği yarattığı gibi uzmanlık eğitimi almalarına engel olunmaktadır. Mevcut hastanesinde devam eden asistan hekimler açısından da pek çok öğretim üyesinin hastanelerden ayrılmış olması sebebiyle yine eğitim alacakları hoca kalmamıştır.

Tüm bu değerlendirmelerle beraber en öne çıkan sorunlardan biri acil servislerde yaşanan sorunlardır. Poliklinik randevusu alamayan hastalar acillerde yığılmaktadır. Ayrıca acilde yetkili hekim sayısı ve sağlık emekçileri sayısı son derece yetersizdir.

Sonuç olarak, gerek Şehir Hastanesinde gerekse de görevlendirme yapılan diğer hastanelerdeki sağlık emekçileri huzursuz, klinikler tam olarak açılmadığı için mesaiye hangi klinikte başlayacaklarını bilmeden çalışmaktalar.

Bütün bu olumsuz koşulların sağlık emekçilerine yönelik şiddeti artıran etkenlerden olduğu da unutulmamalıdır.

Ek olarak, hemşire sayısındaki eksikliklerle artan hemşire sorunları 24 saatlik nöbetleri dayatmaktadır. Bu koşullarda 24 saatlik nöbet tutturulması baskı, mobing ve şiddetin bir örneğidir. Yoğun bakımlarda yer olmaması nedeniyle kliniklerde yoğun bakım izlenmesi, kemoterapi ve benzeri özellikli ve riskli tedavilerin klinik ortamlarında yapılması ne hemşireler ne de hastalar için uygun değildir.

Uzun yemek kuyrukları, yemeklerin niteliksizliği, menülerin besleyici ve doyurucu olmaması ve de yemeklerden sık sık metal ya da böcek vs gibi yabancı maddelerin çıkması sorunları da her hastanede yaşanan ortak sorunlardandır. Mutfak, yemekhane hizmetlerinin taşeronlara devredilmesi ve çalışanların sağlığının önemsenmemesinin yol açtığı bu sorunlar sağlık emekçilerinin ve hastaların  sadece sağlığını bozmakla kalmamakta değersiz ve tükenmiş hissetmesine neden olmakta, ayrıca ya evden yemek getirmek ya da sürekli dışarıdan yemek sipariş etmek zorunda kalınması ekonomik yük getirmektedir.

Hastaneler borçları nedeniyle ihalelere girememekte cihaz bakımları yapılamamakta, bozulan cihazların tamiri ya da değişimi sağlanmamaktadır. Bu durumlar hem çalışanların iş yükünü artırmakta hem de hastaların teşhis ve tedavisi gecikmekte ya da özel merkezlere yönelmektedirler.

Sağlık emekçilerinin ekonomik, sosyal ve özlük haklarının korunabilmesi ve geliştirilmesi ile birlikte  çalışma koşullarının düzeltilmesi ve de vatandaşın nitelikli ulaşılabilir sağlık hizmeti alabilmesi için  taleplerimizi bir kere daha yinelerken tüm sağlık ve meslek örgütlerini ortak mücadeleyi birlikte örgütlemeye çağırıyoruz

TALEPLERİMİZ

 • TÜM HASTANELER İÇİN PERONEL SAYISININ ARTIRILMASI, ATAMA BEKLEYEN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ATAMASININ BİR AN ÖNCE YAPILMASI
 • 24 SAATLİK NÖBETLERİN VE 5 GECE NÖBETİNDEN FAZLA ÇALIŞMANIN YASAKLANMASI
 • SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARININ DÜZENLENMESİ, NÖBET SÜRELERİNİN, NÖBETÇİ EKİPTEKİ KİŞİ SAYILARININ VE NÖBET SAYILARININ ÇALIŞILAN BİRİMİN İHTİYAÇLARINA UYGUN BİÇİMDE, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞINI GÖZETEREK PLANLANMASI
 • İL GENELİNDE HİÇBİR HASTANENİN KAPATILMAMASI, KAPATILAN BÖLÜMLERİN YENİDEN AÇILMASI
 • GÖNÜLLÜ PERSONEL HARİCİ ZORUNLU GÖREVLENDİRMELERİN DERHAL DURDURULMASI, GÖREVLENDİRMELERİN MUTKLAKA YAZILI OLARAK YAPILMASI
 • VAROLAN HASTANELERDE Kİ GİRİŞİMSEL İŞLEMLERİN YAPILDIĞI BİRİM VE AMELİYAT MASALARININ AZALTILMAMASI, YETERLİ SAYIDA OLMASININ SAĞLANMASI
 • BAŞTA ŞEHİR HASTANESİNE OLMAK ÜZERE ÇALIŞAN PERSONELİN ULAŞIM SORUNUN ÇÖZÜLMESİ, ÜCRETSİZ SERVİSLER KONULMASI
 • HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİNE ULAŞMADA YAŞADIĞI MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ
 • 7/24 HİZMET VERECEK ÜCRETSİZ KREŞ SAĞLANMASI
 • NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ VERİLEBİLMESİ İÇİN MALZEME VB. EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ
 • TÜM MESAİ SAATLERİ İÇİN GÜVENLİK SAĞLANMASI, ŞİDDETE YÖNELİK ÖNLEMLERİN ALINMASI”

Anayasa Mahkemesi Kararına uyulsun Can Atalay Serbest Bırakılsın

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay Kararı  uygulanmalıdır.

Anayasa Mahkemesi, Hatay milletvekili Can Atalay’ın, “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının” ikinci kez ihlal edildiğine ve tahliyesine hükmetmişti.

Anayasa Türkiye Cumhuriyetinin temel yasasıdır. Anayasanın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Ama hayır, Anayasa Mahkemesi Kararları, Ceza mahkemesini ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ni bağlamıyormuş. “AYM’nin kararının hukuki değeri yok” muş.

Hukuk ayaklar altında çiğnenmektedir. Burjuva hukukunun kurallarını burjuvazi sınıf olarak kendisi koymuştur. Burjuva kapitalist düzen meşruiyetini ve hukuksallığını  yasal düzenlemelerden alır.  Her üretim biçiminde olduğu gibi kapitalist üretim biçimi de  kendine özgü hukuku ve  kurumlarını oluşturmuştur. Hukuk, burjuvazinin yani güçlü sınıfın hukudur, onu güvenceye alır.

Burjuva hukukun temel kaidesi, yargı ve yargıç bağımsızlığıdır. Yargıçların bağımsızlığı, yargıçların  yürütme ve yasama organlarına bağlı olmamasını , yasama, yürütmenin ve  idarenin yargıçlara emir ve talimat vermemeleri ya da tavsiyede bulunmamaları; yargıç bağımsızlığı, yargıcın karar verirken hukuka ve yasalara bağlı olarak  hiçbir dış baskı ve tesir altında bırakılmaması anlamına gelmektedir.  Yargıca baskı yapılması olasılığının bulunması dahi yargıcın bağımsızlığını zedeler, kararların objektif ve tarafsız olmasına gölge düşürür.

AYM’nin kararı ile ilgili olarak AKP-MHP iktidarı temsilcilerinin açıklamaları ise şöyledir:

 Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi.”…,“Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk düzenin safrası ve sancısıdır.”… “Kafası zehirlenmiş Anayasa Mahkemesi Başkanı’na hatırlatırım ki  Türkiye’de kuvvetler ayrımı netleşmiş, aralarındaki sınır çizgileri kalınlaştırılmıştır. Dahası yargı bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığı da anayasal hüviyet kazanmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur.” ..” Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan  objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiştir”…. ..”Türk devleti ile uğraşma, cesaretin varsa Kandile git.”  

Siyasi iktidar böylelikle Yargıtayı siyasal niteliği ve çıkarları doğrultusunda  yönlendirmiş, yargı bağımsızlığını ve yargıç güvenliğini ortadan kaldırmıştır.

Siyasi demokrasi ve özgürlüklerin güvence altında olmadığı koşullarda siyasi iktidarlar burjuva kapitalist düzende yürürlükteki hukuki kurallara ve yasalara uymayı  tercih etmemekte ve kendi sınıf ve iktidar çıkarlarına uygun olarak hukuk kurumlarına ayar verebilmektedir. Kendi karakterine  uygun “siyasal hukuku”nu  yargıda etkin duruma getirerek fiili olarak  faşist-gerici politik  uygulamalarını yaşama geçirmeye çalışmaktadır.

 Ülkemizde de siyasi iktidar ve ilgili bakanlık yetkilileri hukuk ve adaletin mevcut normlarına göre uygulanmasını değil,  fiilin hukuk dışı da olsa uygulanmasını,  ilgili mevzuatın yasal değişiklik ve kararnamelerle sonradan oluşturulabileceğini defalarca ifade etmiştir. Ne yazık ki adli ve idari merciler de konumları, makamlarını koruma uğruna hukuk ve normlarını uygulamaktan imtina etmişlerdir.

 Siyasi iktidar “Başkanlık” sisteminde edindiği yetkileri mevcut anayasa hükümlerine, hukuk normlarına aykırı olarak ya da yeni yasaları “torba yasa” kapsamına alarak kullanmakta, fiili olarak yeni bir yasa devleti dizaynetme adımlarını atmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin, çevre konusunda idare mahkemelerinin kararlarını uygulamayarak yurttaşların yaşam alanlarını ortadan kaldırmakta;  KHK ile görevden alınan kişilerin iade kararlarına karşın göreve dönmelerini engelleyerek ya da geciktirerek ilgili mahkemelerin aldığı kararları tanımama yoluna gitmektedirler.  Yerel yönetimlerde siyasal muhaliflerini halkın iradesiyle seçilmiş olmalarına karşın görevden alarak yerlerine kayyımlar atayarak bunu gerçekleştirdiklerine yıllardır tanık olmuştuk.  Böylelikle seçme ve seçilme hukuku normlarına aykırı olarak idari pratik mevcut hukuksal burjuva normları da tanımamış, tasfiye etmiştir.

Bu hukuksuzluk adaletsizlik yolu terk edilmelidir.  Yargı üzerindeki baskı ve politik müdahalelerden vaz geçilmelidir.  Yargı, anayasa hükümlerine, uluslararası hukuk ilkelerine ve normlarına uyulmalı ve uygulanmalıdır. Anayasa Yüksek Mahkemesi’nin kararlarına zaman geçirmeksizin uyulmalı; Hatay halkının seçme iradesi olan Milletvekili Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır.

İmece Dostluk

 

Tüm Emekliler Sendikası İzmir Şubeleri: Onurlu İnsanca bir yaşam istiyoruz

 

Tüm Emekliler Sendikası İzmir  Şubeleri  Kemeraltı girişinde  basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Tüm Emekliler Sendikası adına Metin Sever okudu.

“Bircok  kurumun yaptığı araştırmalarda; Aralık 2023 yılı açlık sınırının 17.000 TL olduğu açıklandı ve iktidar edenlerden bir kişi bile açıklanan bu rakamların doğru olmadığını ileri süremedi, bu verileri yalanlamadı. Dörbuçuk milyona yakın dul ve yetim 4300 TL ile 6200 TL arasında maaş alıyor. Yedi milyona yakın emekli hazineden verilen destekle 7500 TL maaş alıyor bu gerçekler ortadayken halen ne yüzle , hangi vicdanla emeklilerin enflasyona ezdirilmediğini  söyleyebiliyorlar. Aklımızla alay ettirmeyeceğiz. Bizler bizzat yaşamdan örnek verelim de iktidar edenler kendilerini zeki saymasınlar. Bugün bir kişinin yaşamını idame ettirmesi  için günde iki öğün  yese bile sadece beslenmeye günde 215 TL (Bir ekmek10 TL, 1 yumurta 4.5 TL, 50 gr zeytin 7.50 TL, 50 gr peynir 10 TL, 20 gr bal 8TL, 3 bardak çay 15 TL,  1 kase çorba 40 TL, 1 tabak etli yemek 55 TL, 1 tabak pilav 20 TL, 1 tabak meyve 35 TL, 3 litre su 10 TL) harcaması gerekiyor bu da ayda 6450 TL eder. Yani emeklilerin birçoğu aldığı maaşla sadece canlılığını devam ettirebiliyorlar. Ey iktidar, kitleleri kandırabilirsin ama her gün bu gerçekle yüz yüze olan emekliyi kandıramayacaksın. Yalanlara teslim olmayacağız.

“İktidarı bir noktada daha uyarmak istiyoruz. 7500 lira maaş alan emekli arkadaşlarımızın hemen hemen tamamının kök maaşı çok daha düşüktür. Sakın ola ki kök maaş üzerinden maaş artışlarını düşünmeyin. O durumda yeni bir 2023 Temmuz sendromu yaşanır. Yani 6 milyon emekli yine sıfır zam ile karşılaşır ki; bu tam da emeklileri diri diri mezara gömmek olur.

“Emeklilere bayram ikramiyesi diye verilen 2000 liranın güncel karşılığı kalmamıştır. Satın alma gücü ok denecek kadar azdır. Bunun yerine bayram ikramiyeleri asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Bize bütçemiz kısıtlı , para yok hikayeleri anlatılmasın. Para yok diye ÖTV artırıldı MTV ikiye katlandı. Ama şans oyunlarında vergiler yüzde 50 yani yarı yarıya düşürüldü. Demek ki; sorun para sorunu değildir. Sorun adil bölüşümdür, sorun tercih sorunudur. Hak verilmez alınır. Zafer sokakta kanılır.

“Tekrar uyarıyoruz: En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenerek emekli  taban maaşı belirlenmelidir. Emekli maaşları bu kriter üzerinden yeniden yapılandırılmalıdır.”

NAFİZE SEZER

                                                                                    NAFİZE  SEZER (1958-03.01.2023)

Nafize Sezer Kastamonu Daday ilçesi Hasanşeyh köyünde doğdu.  Babası  çiftçi, annesi ev emekçisi. Ailenin dört çocuğu vardır;  Nafize çocukların en büyüğü.  İlkokulu Hasanşeyh köyünde okur, okulun en başarılı öğrencisidir;  Öğretmen Okulları sınavına girer, kazanır.  Öğrenimine Sinop Kız Öğretmen Okulu’nda yatılı olarak devam eder.   Öğretmen okulunun da kendi döneminde  en başarılı öğrencisidir. Matematik  dersinde  çok başarılıdır. Okullar arasındaki bilgi yarışmalarında okulunu temsilen yarışmalara katılır; yine bu okulda klasik ve çağdaş edebiyatla tanışır. Bulduğu her şeyi okur. Okuldaki sosyal, demokratik etkinlik ve eylemlerde  ön saflarda yer aldığı için okul yönetimi tarafından başka bir okula sürgün gönderilir.  Uzun mücadeleler sonunda öğretmen okuluna geri döner  ve mezun olur.

Üniversite öğrenimi görmek ister; sınava girer ve   Erzurum’ da Üniversite eğitimine başlar. Bu dönemde Erzurum Üniversitesi faşist çetelerin işgali altındadır. Okuduğu işletme bölümünde faşistlerin yoğun baskıları ve terörü sonucu, üniversite eğitimine İzmir’de  İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde devam etmek zorunda kalır.

İzmir’de Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği çalışmalarına katılır; Çamdibi Kültür ve Dayanışma Derneği’nde de faaliyet gösterir. Çamdibi semtinde devrimcilerin etkinlikleri ve çalışmalarında gönüllü ve aktiftir; birçok kez gözaltına alınır. Öğrenimini sürdürürken,1978-1980  yıllarındaTariş İplik Fabrikası’nda işçi olarak çalışır.16 Aralık 1979 yılında evlenir. Hem çalışır  hem okula devam eder.

İplik fabrikasında işçi sınıfı hareketinin etkinlik ve hak temelli eylemlerine katılır. Tariş işçilerinin 1980 yılında Tariş’te işçi ve idari kadroların faşistleştirilmesine ve işten çıkarmalara karşı  direniş ve mücadeleye katılır, arkadaşları arasında güven veren ve sevilen bir kişidir.

1980 yılından sonra iki yıl daha okula devam eder, okulu bitirdikten sonra muhasebeci olarak Denizli’de özel şirketlerde üç yıl çalışır.  Denizli Cam satış mağazasında çalışır. Sonraki yıllarda cam piyasasında serbest çalışır, Tariş işçisi olan eşinin, siyasi nedenlerle bulunduğu cezaevinden tahliye olması ile birlikte eşiyle cam işlemeciliği yaparlar, sonraki yıllarda da züccaciye mağazası açarlar. Bu süreçte isteğe bağlı sigorta sistemiyle gerekli çalışma süresini doldurur, 1997 yılında emekli olur; 2008 yılında da çalışma yaşamını sonlandırır.

Sonraki yıllarda sağlık sorunlarıyla uğraşır. Nafize önce lenf kanserine yakalanır, tedavi görür, atlatır; ancak sonrasında üretre merkezli karaciğer metaztaslı kanser bedenini tüketir.

Yaşama gözlerini yumduğunda sevgili eşini, kızı ve üç torununu geride bırakır. Doğayı, hayatı, torunlarını  seviyordu, amansız hastalığa direnir, yaşama tutunur ama heyhat, kanser sinsidir, inatçıdır onu yaşamdan koparır. Nafize’yi 2024 yılının üçüncü günü Kuşadası’nda hastanede kaybettik.  Eşi, yoldaşları, dostları, yakınları olarak Nafize’yi Selçuk Gökçealan Köyü’nde toprağın bağrına bıraktık.

Sevgi, saygı, özlemle..

 

Yeni yılınız kutlu olsun..

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Roboski’de, yaşanan benzer katliamları da, cezasızlık politikaları ile derin çukurlara gömmeyi ve hafızasızlığı hâkim kılmayı amaçlayan güçlere karşı teslim olmayacağız. Hakikat ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde Roboski Katliamında yaşamını yitirenleri andı. Basın açıklaması metnini DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Açıklama şöyle;

“Değerli dostlar,
İzmir’in demokrat insanları,
İzmir’in devrimcileri.
Bugün, Roboski Katliamı’nın 12. yıl dönümünde, kaybettiğimiz canları anmak ve adalet talebimizi bir kez daha haykırmak için bir aradayız.
28.12.2011’de, o bölgede yaygın bir geçim kaynağı olduğu kamu görevlileri dahil herkesçe bilinen şekilde, Irak’ın kuzeyinden getirdikleri mazot ve kaçak gıdaları taşıyan katırlarla sınırı geçtikleri sırada, 17’si çocuk 34 yurttaşımız, yaklaşık bir saat içinde üç ayrı hava saldırısında atılan bombalarla yaşamını yitirdi.
Parçalanmış vücutlardan arda kalanların, aileler tarafından toplanıp battaniyeler içinde sıra sıra katırlarla getirildiğini gösteren fotoğraflar bu ülkenin yakın tarihinin en büyük trajedilerinden birinin belgeleri olarak zihinlere kazındı. Annelerin çığlıkları ve yaktıkları ağıtlar hâlâ kulağımızda.
Olayın yaşandığı günden bugüne dek, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde tarafsız ve bağımsız bir soruşturma gerçekleşmedi, verilen takipsizlik kararları nedeniyle hiçbir zaman hiçbir şekilde bir yargılama yapılmadı.
Askeri savcılık soruşturmasında ifade veren bir subayın, “görüntülerdeki kişilerin kaçakçı olduğunu değerlendirdiğini ve geçmişteki tecrübelerine binaen, verilen istihbaratın güvenilir olmadığı, kötü sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle karşı çıktığını belirtmesine rağmen saldırının gerçekleştiği” yönündeki beyanına itibar edilmedi.
Sivil yurttaşların, cezaevlerinde, gözaltılarda karakollarda öldürüldüğü, kaybedildiği, Sivas, Maraş ve Çorum’da katliamlara göz yumulduğu gibi Roboski Katliamı’nda da sorumlular yargılanmadı, gerçeklerin üstü kalın bir perde ile örtülerek karanlığa gömüldü.
Artık bu ülkede, kalın perdelerin yırtılmasını, karanlıkların aydınlığa kavuşmasını, gerçeklerin tüm açıklığıyla, tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasını talep ediyoruz.
Bunu biz yapacağız.
Adalet istiyoruz!
Adalet hakkımız.
Gerçekleri bilmek hakkımız.
Kararlıyız;
Roboski’i de, yaşanan benzer katliamları da, cezasızlık politikaları ile derin çukurlara gömmeyi ve hafızasızlığı hâkim kılmayı amaçlayan güçlere karşı teslim olmayacağız.
Hakikat ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.
Unutmayacağız, unutturmayacağız.”

ŞERİF KIZILKAYA

                                                                                ŞERİF KIZILKAYA (1955-26.05.2022)

“mezarlardan çıktılar
bayram benim neyime
çekip şerifi vurdular
kan damlar yüreğime
işte şerif şehit oldu
bayram benim neyime
patronların gönlü oldu
kan damlar yüreğime…
ezilip duruyoruz
bayram benim neyime
iktidara yürüyoruz gül damlar yüreğime”

En sık birlikte çığırdığımız, en sevdiğimiz türkümüzdü bu… Adı geçtiğinden ötürü de pek keyifle eşlik ederdi. Hele bir de Hasan Sadi efsane tınıyla katıldı mı devrimci koroya, kim tutardı bizim Şerif’i…  Kim korkardı ki ölümden? Ne ölümü? Ölüm nedir ki? Ölümden ölümsüzlük doğardı işte Şerif’in göz bebeklerinde ve işte türkü çığıran herkesin yüreklerinde. Hele “ iktidara yürüyoruz, gül damlar yüreğime” nakaratından sonra Şerif,  soluk bile aldırmadan “Göklerden şimşek gibi Çakan ordu geliyor..”  marşımızı başlatarak yıldırım olur ve hepimiz  “Gündoğdu hep uyandık Siperlere dayandık…” marşı ile devrimci ajitasyonun doruklarına ulaşırdık.

Kapşonlu yeşil parkası, siyah/lacivert boyunlu kazağı ve kabaralı postalları ile nasıl da yakışırdı bir Deniz Gezmiş sevdalısına. Alaca-karanlık günlerin saçtığı dehşet ile  faşist baskınların ve kahpe pusuların, ne zaman ve nereden geleceği bilinmezdi. Ama Şerif yoldaş temkinli, tedbirli ve donanımlıydı. Bu bağlamda her daim üç adet taş taşırdı parkasının kapşonunda. Biri kendisine ait idi, ikisi ise yoldaşlarına.

Sezgilerinin ateşlediği hassas zaman ve mekân praksislerinde ise beyaz doktor önlüğünün üzerine parkasını kuşanırdı. Ama, hiç kimseye bu kadar güzel yakışmazdı böyle bir stil. Çünkü böyle bir tarz, sıradışı bir cesaret tasarımıydı. Ve o haliyle O, öylesine mutlu ve öylesine vakur gözlerle süzer idi ki  “Halkın Kardeşleri”ni. Tam bir Militan Devrimciydi. Halkına ve “Halkın Kurtuluşu”na sevdalıydı. Kendini 7-24 halkına adamış itibarlı ve yoldaşlarına son derece yararlı bir  devrimciydi.

Fakülteyi bitirdikten sonra da yollarımız ayrılmadı. Şerif Mazgirt’te, Hasan Sadi Tunceli’de ben Pertek’te birlikte çalıştık. Kopmadık, korkmadık, yılmadık. Hep şuna inandık: Halkın Kurtuluşu Engellenemez! Benim can yoldaşlarım devrimci ruhları ve görev duygularıyla insanlık tarihine yazıldılar, ölümsüzleştiler. Yüreklerimizde yaşıyorlar, yaşatacağız, yaşayacaklar.

Tuncay Filiz/ İzmir

25/12/2023

AHMET NİHAT DİRİM

                                                                                 AHMET  NİHAT DİRİM (14.04.1959-03.04.2022)

                              A. Nihat Dirim, Foça’ lıydı. Foça’nın eski Belediye Başkanlarından Selçuk Dirim ve eşi Zühre hanımın  iki oğlundan küçük kardeşti.  İlkokulu ve ortaokulu Foça’da okudu. İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu.   Ankara’da  Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya bölümüne kayıt yaptırdı.  Nihat Foça’ya sevdalıydı, sevdasından ayrı kalamadı, Foça’ya yakın olmak için 1978-1979 Öğrenim yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğrenimine devam etti  ve  1982 yılında mezun oldu.

Üniversite öğrenciliği yıllarında  devrimci bir öğrenciydi. İzmir Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği (YDGD) üyesiydi. Dönemin devrimci yayını Halkın Kurtuluşu gazetesinin  bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm ile ilgili düşüncelerini savundu. YDGD’nin etkinliklerinin okulda örgütleyicisiydi.

Ziraat Fakültesi’nde başarılı bir öğrenciydi. Öğrenci arkadaşlarının sevdiği, arkadaş canlısı, paylaşımcı, dayanışmacı,  özverili  özerk-demokratik üniversite mücadelesinin militanıydı. Okulundan zaman buldukça İşçilerin ve emekçilerin  grev ve direnişleriyle dayanışma içinde olmaya çaba gösterirdi. 1980 de Faşist Milliyetçi Cephenin iktidarı döneminde Tariş işçilerinin bir bölümünün işten atılması ve Tariş İplik Fabrikasının faşistleştirilmesine karşı direnen işçilerle dayanışma içinde oldu.

A. Nihat Dirim Ziraat Fakültesini bitirdikten sonra askerliğini yaptı. 1985 yılında Ziraat Fakültesinde birlikte eğitim gördüğü Berrin Benzinkaya ile evlendi. Bu evlilikten Kerem ve Yunus isimli iki oğulları oldu. İkinci evliliğini yaptığı Çiğdem hanım  ile Deniz isimli üçüncü oğlu dünyaya geldi. Yaşama veda ettiğinde Öngör hanım  ile evliydi.

Foça’da devrimci-demokrat kimliği ile tanınırdı. Dostları ve arkadaşlarının desteği ve dayanışması ile 1989 seçimlerinde CHP’den Belediye Başkanlığına aday oldu, seçimi kazandı. Foça Belediyesi’nde 1989-1999 yıllarında iki dönem Belediye Başkanlığı yaptı. Foçalılar birlikte “yerel yönetimi birlikte yönetmeliyiz” diyerek demokratik ve katılımcı bir başkan olarak Foça’ya önemli hizmet verdi.  Foçalılar yaşamdan ayrıldıktan sonra bugün bile Nihat’ı efsane başkan olarak  tanımlarlar.

Nihat Dirim’in babası Foça’nın eski Belediye Başkanlarından Selçuk Dirim .  Türkiye’de turizmin yeni  geliştiği yıllarda,  Fransız Tatil Köyünü Foça’ya kazandırmıştı. Nihat  dostumuzda,  İkinci  Mersinaki’de  ihalede halkın  ve Yerel yönetimin çıkarını gözeterek, yap işlet devret modeli ile  ‘Club Phokaia’nın yapımını sağladı.  Foça’da balıkçılığa ve balıkhaneye önem verdi, sorunlarını çözdü.

Foça’nın Akdeniz Foklarını korumak için Pilot Bölge olması için çok çaba harcadı. Sualtı Derneği (SAD) ve Akdeniz Fokları Araştırma Grubu (AFAG) ile tüm Akdeniz bölgesi için önemli çalışmalar yaptı. Foça’yı tanıtmak için  uluslararası konferanslar yapılmasını sağladı.

Nihat her dönemde Ege Denizinin iki yakasındaki halkların ve yönetimlerinin barışını savundu. Barış için uluslararası düzeyde ilişkiler kurarak,  Marsilya kenti  ile  Foça arasındaki bağları güçlendirdi; Yunanistan barış çevreleriyle ve  Midilli  yerel yöneticileriyle  iyi ilişkiler kurarak Midilli ve Foça’da yaşayan halklarını,  ‘Ege’nin iki yaka insanını’ bir araya getirmişti. Foça’nın güzelliğini doğasını, mimari yapısını  korumak için çok çaba harcadı. Foça İlçesinde alınan sit kararlarının altında hep Nihat’ın imzası vardır. Foça bugün talan edilmemiş ve yağmalanmamışsa sit kararlarıyla, eski kent ve doğası-tabiat ve kültür varlıkları korunmuşsa Nihat’ın sayesinde onun devrimci-demokrat yüreği sayesinde olmuştur.

A. Nihat Dirim, 2001-2003 tarihleri arasında da siyasi kimliği ile CHP Foça ilçe başkanlığı yaptı.  Ege Barış ve İletişim Derneğinin 17 Şubat 2022’de Foça’da düzenlediği toplantıda, Nihat Dirim’e  ‘Barış Belediyeciliği Emek Ödülü’ verilmişti. 2006 yılında devrimci demokrat arkadaşlarıyla İmece Vakfı  kuruluş çalışmalarına girişimci olarak yer aldı. İmece-Der etkinliklerini destekledi.

İleriki  yıllarda kanser hastalığına yakalandı. Uzun süre tedavi gördüğü kanser hastalığı 63 yaşında onu aramızdan aldı. Devrimci-demokrat bir yürek sustu. 5 Nisan Salı günü Foça Demokrasi Meydanında tören düzenlendi. Törene Foçalılar, CHP İlçe ve İzmir İl yöneticileri, Milletvekilleri, Parti meclisi üyeleri,  devrimci-demokrat siyasi parti ve kitle örgütü temsilcileri, Foça Barış Kadınları, Foça çevre mücadelesinden dostları ve sosyalist yoldaşları  katıldı. Konuşmalar yapıldı. Törende  ‘Karşı kıyıdan’  Saronikos Başkanı Petros Filippu, Palea Fokea Topluluğu Başkanı Athanasios Papoutsis ve Kristalli Gilnadaki’nin taziye mesajları okundu.

Nihat Dirim Foçalıların ve mücadele arkadaşlarının omuzlarında Demokrasi Meydanından Eski Foça mezarlığına kadar yürünerek uğurlandı.

Nihat dostumuz, anısı ve mücadelesi ile yaşayacak.

Sevgi ve özlemle..

 

 

HAYDAR GÜNEŞ

                                                                                 HAYDAR GÜNEŞ  (1956-06.02.2022)

İzmir-Narlıdere YDGD kurucularından Haydar Güneş’i Ankara’da kaybettik. Yozgat Kuyumcu köyünde ugurlandı…Başımız sağolsun, yıldızlar yoldaşı olsun..