İMECE – KURULUŞ BİLDİRİSİ

Değerli Dostlar, Basın Emekçileri,

Hepiniz Hoş geldiniz. Bugün burada ilimizde yeni bir yapılanmanın, derneğin doğum gününü duyurmak üzere toplanmış bulunuyoruz.

Hepinizin de bildiği üzere her kurum bir ihtiyaçtan doğar; ihtiyaç doğru saptanmışsa ihtiyaç sahipleri ve bu ihtiyacı saptayanlar tarafından sahiplenilir, geliştirilir.

Bizi bu yapıyı oluşturmaya yönelten ihtiyaç neydi, ilimizde var olan yapılanmaların yanı sıra bu kurumu neden var ettik ?

Yaşadığımız ülke, bizi çepeçevre saran dünyadan; yaşadığımız il ise ülkenin genelinden bağımsız değil. Yaşamın ve mücadelenin doğası gereği siyasi, mesleki, demokratik ve sosyal mücadelenin farklı nitelikte araçları olan kurumlar, yapılar elbette ilimizde de var. Biz de İnsanın uzun tarihi boyunca yarattığı ve güçlükle günümüze taşınan özgürlük, eşitlik, adalet gibi evrensel değer ve erdemlerin yeniden üretilmesi ve gelecek kuşaklara taşınması süreçlerine katılmak üzere bir araya geldik.

Her türlü ayrımcılığı, kimlik hiyerarşisini reddederek, insanlık ailesinin mücadeleyle yarattığı evrensel değerlere sahip çıkarak demokratik bir kültürün oluşturulması sürecine katkı sağlamak üzere İMECE’yi kurduk. Binlerce yıldır, devletin ortaya çıkışından bu yana, her tarihsel toplumsal aşamada ikinci cins olarak görülen, emeği, bedeni, kimliği erkeğin tasarrufunda olan KADINın eşitlik ve özgürlük mücadelesinde, ilimizdeki kadın mücadelesinde bileşen olmayı; kadın dernekleri, vakıfları, platformalarında etkin görevler üstlenerek mücadele etmeyi; çocukların birey olarak kişiliklerinin gelişimini engelleyen “gelenek, görenek” adı altında şiddet görmelerine, istismarına karşı set oluşturmayı amaçladık.

Ötekileştirilmek istenen cinsel yönelimleri farklı olan insanların, mültecilerin, göçmenlerin insan haklarından ayrımsız yararlanmaları için verilen mücadelede net olarak ezilenden yana  tarafız. Bu ideallerde birleşen insanlar ve kurumlar arasında gerçek dostluk, dayanışma ve paylaşımı sağlamayı hedefliyoruz.

Ağırlıklı olarak 78 kuşağının temsilcilerinin kurucusu olduğu İMECE-DER olarak eşitlikçi-özgürlükçü-adil ve demokratik bir toplum ve dünyanın inşası sürecine katılmayı istemekteyiz. Bunun için globalleşen sermayenin ekonomik, sosyal, kültürel saldırısı karşısında bireyciliğe karşı kolektif çalışmayı ve dayanışmayı geliştirmenin, yaygınlaştırıp güçlendirmenin araçlarını yaratmaya çalışacağız.

Amaçlarımız doğrultusunda açık oturumlar, paneller, sempozyumlar, eğitim çalışmaları, konserler, sergiler düzenlemeyi; kurslar organize etmeyi; yayın faaliyetinde bulunmayı,bu amaçlar doğrultusunda düzenlenen etkinliklere aktif katılmayı; faşizmden zarar gördüğü için olanakları kısıtlı ya da yetersiz, dolayısıyla ihtiyacı olan arkadaşlarımıza, giderek özelleşen sağlık alanında karşılayamadıkları sağlık hizmetleri için maddi destek sunmayı borç biliyoruz. Onların çocuklarına, gençlerimize; master ve doktora yapanlara karşılıksız ya da karşılıklı olanaklarımız ölçüsünde burs vermeyi, destek sağlamayı; İhtiyacı olan öğrencilerin eğitici ve öğretici kurslardan yararlanmaları için hizmet satın almayı hedefliyoruz. Yani böylesi bir dayanışma ve paylaşım ortamı içerisinde değerlerimizi gelecek kuşağa taşımanın araçlarını yaratmayı hedefliyoruz ve bu hedeflere ulaşabilmemiz; bizimle aynı idealleri paylaşan kişi ve kurumların, sizlerin desteği ile mümkün olabilecektir bunu da çok iyi biliyoruz. Yaşadığımız günler bizlere kısa vadede çok da aydınlık bir geleceği muştulamıyor O halde, yaşanmakta olan emeğe, özgürlüğe, eşitliğe düşman olan bu dalgayı karşılamak üzere dayanışmamızı gerçekleştirip geliştirmek bu değerlere sahip genç kuşağa destek sunmak görevlerimiz arasındadır.

Kuruluş amaçlarımızı ve sizlerden beklentilerimizi paylaşmak üzere bugün çağrımıza yanıt verip gelen tüm dostlarımıza, bizleri kamuoyuyla buluşturacak olan basın mensuplarına İMECE adına hoş geldiniz diyor; halkımızın imece geleneğinin devamı olarak her birinizden ilke ve amaçlarımızı paylaştığınız, gönüllüğünüz ve gücünüz oranında bu kervana katılımınızı diliyor ve saygılarımızı sunuyoruz.

İMECE-DER Yönetim Kurulu