iLETİŞİM

İMECE-DER;

* İnsanın uzun tarihi boyunca yarattığı ve güçlükle günümüze taşınan özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet gibi evrensel değer ve erdemlerin yeniden üretilmesi ve gelecek kuşaklara taşınması süreçlerine katılan;

* Her türlü ayrımcılığı, kimlik hiyerarşisini reddeden demokratik kültürün oluşturulması sürecine katkı sağlayan;

* Üyeleri ve yaşadığımız toplumda bu ideallerde birleşen insanlar arasında gerçek dostluk, dayanışma, paylaşım ve ortaklaşmacılığı sağlayan;

* Eşitlikçi- özgürlükçü-demokratik-ortaklaşmacı-adil bir toplum ve dünyanın inşası sürecine kendine özgü araç ve yöntemlerle katılan;

* Ekolojik dengeye ve doğal hayata her türlü gerici müdahaleye karşı insani duyarlılığı uyaran ve geliştiren, çevre ve kültürel mirası koruyan;

* Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda eğitsel-kültürel-tarihsel ve sosyal alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Adres: Vatan İşhanı No:602 Kat:6 Konak / İZMİR

Telefon: 0 232 854 02 94 – 0 536 402 06 28

E-Posta: imecedostluk@gmail.com

Banka Hesap Numaramız:
IBAN No: TR06 0006 2000 4100 0006 2975 49
Banka : Garanti Bankası